top of page

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Với mong muốn mang đến một nền giáo dục toàn diện cho trẻ em Việt Nam, trong tương lai Khôi Nguyên sẽ mở rộng thêm nhiều học xá tại các tỉnh thành miền Bắc cũng như khu vực phía Đông thành phố Hồ Chí Minh.

Không chỉ dừng lại ở giáo dục Canada, Khôi Nguyên sẽ còn đa dạng hoá các lộ trình giáo dục ở các nước tiên tiến khác như Anh, Úc, Thuỵ Điển nhằm mang đến cho học sinh Việt Nam chương trình giáo dục hoàn thiện nhất cũng như đáp ứng nhu cầu học tập của phụ huynh và học sinh ở nhiều phân khúc khác nhau. 

bottom of page