top of page

TUYỂN DỤNG

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC 

Chúng tôi luôn mong muốn xây dựng và phát triển môi trường làm việc chuyên nghiệp cùng với sự gắn bó lâu dài giữa giáo viên, nhân viên và lãnh đạo, từ đó đưa doanh nghiệp tiến lên. Nhân viên của chúng tôi luôn được khuyến khích phát triển để phát huy tối đa năng lực của bản thân, thăng tiến trong sự nghiệp và đóng góp vào thành công của tổ chức.

DANH SÁCH TUYỂN DỤNG

1.

[URGENT] Chuyên Viên PR & Marketing (Senior PR & Marketing Executive )

31/10/2019

2.

[URGENT] Điều phối viên xe đưa đón (School Bus Coordinator)

31/10/2019

3.

[URGENT] Chuyên viên hợp tác kinh doanh (Senior Corporate Sales)

31/10/2019

4.

[URGENT] Chuyên viên điều phối văn phòng(Operations Officer)

31/10/2019

5.

[Gấp] Giáo Viên Mầm Non

31/10/2019

Xem thêm
bottom of page