TRƯỜNG HỌC THUỘC HỆ THỐNG 

THƯ VIỆN ẢNH

NHỮNG CỘT MỐC QUAN TRỌNG

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI

Tổ chức Tú Tài Quốc Tế - IBO

9 tháng 3, 2015, Trường Quốc tế Canada CIS được công nhận trở thành một trường IB World School

Hội đồng Giáo dục Toronto - TDSB

Kể từ ngày 1/7/2014, hệ thống Trường quốc tế Canada (CISS) đã chính thức triển khai mối quan hệ hợp tác với Sở Giáo dục Toronto (TDSB)

Sở Giáo dục Niagara - DSBN

Từ năm 2009 đến 2014, CIS sự hợp tác với Sở Giáo dục Niagara (DSBN) tại tỉnh bang Ontario, Canada